Om oss i Gurines Hage
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….

Gurines Hage består av 127 seniorboliger fordelt på 7 bygg som er oppført gjennom 3 byggetrinn. Byggetrinn 3 som

består av 19 leiligheter sto ferdig i oktober 2016. For første byggetrinn startet innflyttingen sommeren 2012.

Alle leilighetene har tilgang til et etablert serviceområde i Gurines Hage med flere fellesrom til beboernes benyttelse så

som Gurinestua, treningsrom, hobbyrom samt vaskehall for bil.

Gurinestua er et fellesrom som brukes til felles arrangementer i Gurines Hage, eller kan leies av beboerne til selskap, møter

o.l. Det er et lite anretningskjøkken samt toaletter i tilknytning til Gurinestua.

Det er også et fullt utstyrt treningsrom som står til fri benyttelse for beboerne.

I kjelleren er det et velutstyrt hobbyrom som kan benyttes. Videre er det egen vaskeplass for bil i parkeringskjelleren.

Leilighetene i Gurines Hage er fra ca 80 til 130 kvadratmeter store. De fire fremste byggene (bygg 1, 2, 3 og 4) mot syd og

vest er på tre etasjer meds de øvrige leilighetsbyggene (5, 6 og 7) er på fire etasjer.

Mellom byggene er det uteområder med bord og benker Etter en frivillig dugnad samles deltakerene til kaffe og kaker

I tillegg til de flotte friområdene, er det utarbeidet tre store uteområder i tilknytning til leilighetene. Det er møtesteder som

innbyr til aktiviteter i uteområdet for beboerne i Gurines Hage. Friområdene er som frodige parkanlegg og er utstyrt med

benker og bord og skal invitere til samvær og godt naboskap.

Inngangspartiet til leilighetene Leilighetene i første etasje har private små plener Terassene på solsiden